Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 33 SBT Sinh học 10: Trên bề mặt của quả dưa chuột tươi thường có nhiệt độ luôn thấp hơn môi trường 1-2 độ C.

Đề bài

Trên bề mặt của quả dưa chuột tươi thường có nhiệt độ luôn thấp hơn môi trường 1-2 độ C. Khi nắng lên tan sương buổi sớm nhiệt độ không khí luôn thấp hơn khi chưa có nắng khoảng 1-2 độ C. Hai hiện tượng này có gì giống và khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa và tính chất của hơi nước.

Lời giải chi tiết

- Giống: Đều là hiện tượng hơi nước làm giảm nhiệt độ 

Khi nắng lên làm tan sương, nước bốc hơi --> thu nhiệt vào --> nhiệt độ không khí giảm xuống, trên bề mặt quả dưa chuột có nhiệt độ thấp hơn môi trường do nước trong các tế bào làm giảm nhiệt độ.

- Khác: hiện tượng nắng lên tan sương buổi sớm là hiện tượng vật lý còn hiện tượng bề mặt của quả dưa chuột tươi thường có nhiệt độ luôn thấp hơn môi trường 1-2 độ C do hoạt động của tế bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 33
Gửi bài