Bài 2 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 100 sách bài tập toán 7. Tính (2 1/3+3 1/2):...

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(\left( {2\dfrac{1}{3} + 3\dfrac{1}{2}} \right):\left( { - 4\dfrac{1}{6} + 3\dfrac{1}{7}} \right) + 7\dfrac{1}{2}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các hỗn số về dạng phân số

Thực hiện phép cộng trong ngoặc trước

Sau đó thực hiện nhân chia rồi đến cộng trừ 

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left( {2\dfrac{1}{3} + 3\dfrac{1}{2}} \right):\left( { - 4\dfrac{1}{6} + 3\dfrac{1}{7}} \right) \)\(+ 7\dfrac{1}{2}\)

\( = \left( {\dfrac{7}{3} + \dfrac{7}{2}} \right):\left( {\dfrac{{ - 25}}{6} + \dfrac{{22}}{7}} \right) \)\(+ \dfrac{{15}}{2}\)

\( = \left( {\dfrac{{14}}{6} + \dfrac{{21}}{6}} \right):\left( {\dfrac{{ - 175}}{{42}} + \dfrac{{132}}{{42}}} \right)\)\( + \dfrac{{15}}{2}\)

\( = \dfrac{{35}}{6}:\dfrac{{ - 43}}{{42}} + \dfrac{{15}}{2}\)

\( = \dfrac{{35}}{6}.\left( { - \dfrac{{42}}{{43}}} \right) + \dfrac{{15}}{2}\)

\( =  - \dfrac{{245}}{{43}} + \dfrac{{15}}{2}\)

\( = \dfrac{{ - 245.2 + 13.43}}{{86}}\\ = \dfrac{{155}}{{86}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close