Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

Quảng cáo

Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm \(O\left( {0;0} \right)\) và \(A\left( {1;2} \right).\) Đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số nào? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Xác định điểm \(O\) và điểm \(A\) trên mặt phẳng tọa độ rồi vẽ đường thẳng qua hai điểm \(O\) và \(A.\)

b) Điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = ax \Leftrightarrow {y_0} = a{x_0}\) 

Lời giải chi tiết

+) Vẽ đường thẳng \(OA\) qua hai điểm \(O\left( {0;0} \right)\) và \(A\left( {1;2} \right).\) 

+) Đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số \(y = ax\left( {a \ne 0} \right)\)

Vì đồ thị hàm số đi qua \(A\left( {1;2} \right)\) nên thay \(x = 1; y = 2\) vào  hàm số \(y = ax\), ta được:

\(2 = a.1 \Rightarrow a = 2\)

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số \(y = 2x.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

 • Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

 • Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

Quảng cáo
close