Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức 

1) \(2x - 5\)

2,5

0

-2,5

2) \(2{x^2} - 50\)

-5

-12,5

5

12,5

3) \(13x - 26\)

-2

2

13

-13

4) \( - {x^2} + x + 2\) 

-1

1

-2

2

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghiệm của đa thức \(h\left( x \right)\) là giá trị \(x = {x_0}\) sao cho \(h\left( {{x_0}} \right) = 0\)

Hoặc có thể thay từng giá trị của \(x\) vào đa thức. Kết quả đa thức bằng \(0\) thì số đó là nghiệm, kết quả khác \(0\) thì số đó không là nghiệm đa thức. 

Lời giải chi tiết

1) Ta có \(2x - 5 = 0 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = 2,5\)

Nên ta tích vào ô chứa số \(2,5.\) 

2) Ta có:

\(\begin{array}{l}2{x^2} - 50 = 0 \Rightarrow 2{x^2} = 50\\ \Rightarrow {x^2} = 25\end{array}\)

Suy ra \(x=5\) hoặc \(x=-5\) 

Nên ta tích vào ô chứa số \(5\) và ô chứa số \( - 5.\)

3) Ta có \(13x - 26 = 0 \\ 3x = 26\\ x = 2\)

Nên ta tích vào ô chứa số \(2.\)

4) Ta có:

\(\begin{array}{l} - {x^2} + x + 2 = 0 \\  - {x^2} + 2x - x + 2 = 0\\   - x\left( {x - 2} \right) - \left( {x - 2} \right) = 0\\  \left( {x - 2} \right)\left( { - x - 1} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x - 2 = 0\\ - x - 1 = 0\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x =  - 1\end{array} \right.\end{array}\)

Nên ta tích vào ô chứa số \(2\) và ô chứa số \( - 1.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

 • Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

 • Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close