Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số \(y = f(x)\) được cho bởi công thức \(y = -1,5x.\)

a) Vẽ đồ thị của hàm số trên; 

b) Bằng đồ thị hãy tìm các giá trị \(f(-2), f(1), f(2)\) (và kiểm tra lại bằng cách tính).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị \(x = {x_0}\) vào hàm số đã cho để tính \(f\left( {{x_0}} \right)\) 

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - 1,5x\)

Với \(x=2\) ta có \(y=-1,5.2=-3\) nên điểm \(A\left( {2; - 3} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y =  - 1,5x\)

Đồ thị hàm số \(y =  - 1,5x\) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\left( {0;0} \right)\) và điểm \(A\left( {2; - 3} \right)\) 

b)

+) Từ đồ thị ta thấy: \(f\left( { - 2} \right) = 3;f\left( 1 \right) =  - 1,5;f\left( 2 \right) =  - 3\)

+) Kiểm tra lại bằng phép tính: 

\(\begin{array}{l} + )\,f\left( { - 2} \right) =  - 1,5.\left( { - 2} \right) = 3\\ + )\,f\left( 1 \right) =  - 1,5.1 =  - 1,5\\ + )\,f\left( 2 \right) =  - 1,5.2 =  - 3\end{array}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

 • Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

 • Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

 • Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close