Bài 9 trang 101 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 101 sách bài tập toán 7. Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn 50 lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được 20 lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được 30 lít...

Quảng cáo

Đề bài

Hai vòi nước cùng chảy lần lượt vào hai bể. Bể thứ hai có sẵn \(50 \) lít nước. Bể thứ nhất chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào bể 1 được \(20\) lít, vòi thứ hai chảy vào bể 2 được \(30\) lít.

a) Viết biểu thức đại số mô tả số nước trong mỗi bể sau thời gian x phút.

b) Tính lượng nước có trong mỗi bể sau \(x = 1, 2, 3, 10\) phút rồi điền kết quả vào bảng sau: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lượng nước chảy được bằng lượng nước mỗi phút nhân với thời gian

b) Thay thời gian vào các biểu thức đại số đã viết ở câu a) để điển vào bảng 

Lời giải chi tiết

a) Sau \(x\) phút, lượng nước trong bể thứ nhất là \(20x\,\) lít

Vì trong bể thứ hai đã có \(50\) lít nước nên sau \(x\) phút, lượng nước trong bể thứ nhất là \(30x + 50\) lít

b) Ta có bảng: 

Loigiaihay.com

 • Bài 10 trang 101 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 10 trang 101 sách bài tập toán 7. Đánh dấu x vào ô mà em chọn là nghiệm của đa thức: 1) 2x – 5 ...

 • Bài 8 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 8 trang 100 sách bài tập toán 7. Hãy sưu tầm một biểu đồ hình quạt (trong sách, báo hoặc tại một cuộc triển lãm) rồi nêu ý nghĩa của biểu đồ đó.

 • Bài 7 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 7 trang 100 sách bài tập toán 7. Hàm số y = f(x) được cho bởi công thức y = -1,5x.a) Vẽ đồ thị của hàm số trên;...

 • Bài 6 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6 trang 100 sách bài tập toán 7. Trong mặt phẳng tọa độ hãy vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0) và A(1;2). Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số nào?

 • Bài 5 trang 100 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5 trang 100 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC có chu vi bằng 24cm và các cạnh a,b,c tỉ lệ với 3,4,5. a) Tính các cạnh của tam giác ABC...

Quảng cáo
close