Bài 1.90 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.90 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có A(1; - 3), B(2;5), C(0;7). Trọng tâm của tam giác ABC là điểm có tọa độ:..

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(A\left( {1; - 3} \right)\), \(B\left( {2;5} \right)\), \(C\left( {0;7} \right)\). Trọng tâm của tam giác \(ABC\) là điểm có tọa độ:

A. \(\left( {0;5} \right)\)               B. \(\left( {1;\sqrt 2 } \right)\)

C. \(\left( {3;0} \right)\)               D. \(\left( {1;3} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trọng tâm \(G\) của tam giác \(ABC\) có tọa độ \(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\{y_G} = \dfrac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết

\(G\) là trọng tâm của tam giác \(ABC\) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{1 + 2 + 0}}{3} = 1\\{y_G} = \dfrac{{ - 3 + 5 + 7}}{3} = 3\end{array} \right.\) \( \Rightarrow G\left( {1;3} \right)\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài