Bài 1.93 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.93 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC, trung điểm các cạnh BC, CA và AB có tọa độ lần lượt là...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\), trung điểm các cạnh \(BC\), \(CA\) và \(AB\) có tọa độ lần lượt là \(M\left( {1; - 1} \right),N\left( {3;2} \right),P\left( {0; - 5} \right)\). Tọa độ của điểm \(A\) là:

A. \(\left( {2; - 2} \right)\)                  B. \(\left( {5;1} \right)\)

C. \(\left( {\sqrt 5 ;0} \right)\)                D. \(\left( {2;\sqrt 2 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất hình bình hành, hai véc tơ bằng nhau \(\overrightarrow a  = \overrightarrow b  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = x'\\y = y'\end{array} \right.\).

Lời giải chi tiết

Gọi \(A\left( {x;y} \right)\), ta có \(\overrightarrow {AP}  = \overrightarrow {NM} \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}0 - x = 1 - 3\\ - 5 - y =  - 1 - 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 2\\y =  - 2\end{array} \right.\) hay \(A\left( {2; - 2} \right)\).

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài