Bài 1.97 trang 49 SBT hình học 10

Giải bài 1.97 trang 49 sách bài tập hình học 10. i và j là hai véc tơ đơn vị của hệ trục tọa độ (O,i,j). Tọa độ của véc tơ 2i+j là:...

Đề bài

\(\overrightarrow i \) và \(\overrightarrow j \) là hai véc tơ đơn vị của hệ trục tọa độ \(\left( {O;\overrightarrow i ,\overrightarrow j } \right)\). Tọa độ của véc tơ \(2\overrightarrow i  + \overrightarrow j \) là:

A. \(\left( {1; - 2} \right)\)                   B. \(\left( { - 3;4} \right)\)

C. \(\left( {2;1} \right)\)                      D. \(\left( {0;\sqrt 3 } \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý \(\overrightarrow i  = \left( {1;0} \right)\) và \(\overrightarrow j  = \left( {0;1} \right)\) và sử dụng công thức \(\overrightarrow a  \pm \overrightarrow b  = \left( {x \pm x';y \pm y'} \right)\) và \(k\overrightarrow a  = \left( {kx;ky} \right)\).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow i  = \left( {1;0} \right)\) và \(\overrightarrow j  = \left( {0;1} \right)\) nên \(2\overrightarrow i  + \overrightarrow j  = 2\left( {1;0} \right) + \left( {0;1} \right) = \left( {2;1} \right)\).

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.98 trang 50 SBT hình học 10

  Bài 1.98 trang 50 SBT hình học 10

  Giải bài 1.98 trang 50 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc tọa độ, biết tọa độ hai đỉnh là...

 • Bài 1.99 trang 50 SBT hình học 10

  Bài 1.99 trang 50 SBT hình học 10

  Giải bài 1.99 trang 50 sách bài tập hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có AB = 2, AB song song với Ox. Điểm A có hoành độ và tung độ dương. Ta có:...

 • Bài 1.100 trang 50 SBT hình học 10

  Bài 1.100 trang 50 SBT hình học 10

  Giải bài 1.100 trang 50 sách bài tập hình học 10. Ba lực F_1, F_2, F_3 tác dụng vào một vật có điểm đặt là O và đôi một tạo với nhau góc 120^0...

 • Bài 1.96 trang 49 SBT hình học 10

  Bài 1.96 trang 49 SBT hình học 10

  Giải bài 1.96 trang 49 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A( 0;1),B(- 1; - 2), C(1;5),D(- 1; - 1). Khẳng định nào đúng?...

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải