Bài 1.9 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.9 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho bốn điểm A, B, C và D...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bốn điểm \(A, B, C\) và \(D\). Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BD} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chuyển vế và sử dụng quy tắc ba điểm \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BD} \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CD} \) \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AD} \) (luôn đúng)

Vậy ta có điều phải chứng minh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close