Bài 1.11 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.11 trang 21 sách bài tập hình học 10. Gọi O là tâm của tam giác đều ABC...

Quảng cáo

Đề bài

Gọi \(O\) là tâm của tam giác đều \(ABC\). Chứng minh rằng \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất trọng tâm: \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \).

Lời giải chi tiết

Trong tam giác đều \(ABC\), tâm \(O\) của đường tròn ngoại tiếp cũng là trọng tâm của tam giác.

Vậy \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = \overrightarrow 0 \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài