Bài 1.16 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.16 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ngũ giác ABCDE...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ngũ giác \(ABCDE\). Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  - \overrightarrow {DE} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc ba điểm \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \) và \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CB} \).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  - \overrightarrow {DE} \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {ED} \) \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AD} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài