Bài 1.17 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.17 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(O, A, B\) không thẳng hàng. Với điều kiện nào thì vec tơ \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \) nằm trên đường phân giác của góc \(\widehat {AOB}\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc hình bình hành và tính chất hình học đã biết.

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {OC} \) trong đó \(OACB\) là hình bình hành.

\(OC\) là phân giác góc \(\widehat {AOB}\) khi và chỉ khi \(OACB\) là hình thoi, tức là \(OA = OB\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài