Bài 1.14 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.14 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai điểm phân biệt \(A \) và \(B\). Tìm điểm \(M\) thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

LG a

 \(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {BA} \);

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức tính hiệu hai véc tơ và công thức trung điểm.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {BA}  \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {BA} \).

Vậy mọi điểm \(M\) đều thỏa mãn bài toán.

LG b

\(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {AB} \);

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức tính hiệu hai véc tơ và công thức trung điểm.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {MA}  - \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow {AB} \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {AB}  \Leftrightarrow A \equiv B\), vô lí.

Vậy không có điểm \(M \) nào thỏa mãn bài toán.

LG c

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \).

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức tính hiệu hai véc tơ và công thức trung điểm.

Giải chi tiết:

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {MA}  =  - \overrightarrow {MB} \).

Vậy \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài