Bài 1.89 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.89 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm A(0;3), B(1;5), C(- 3; - 3). Chọn khẳng định đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm \(A\left( {0;3} \right)\), \(B\left( {1;5} \right)\), \(C\left( { - 3; - 3} \right)\). Chọn khẳng định đúng.

A. \(A,B,C\) không thẳng hàng.

B. \(A,B,C\) thẳng hàng.

C. Điểm \(B\) ở giữa \(A\) và \(C\).

D. \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ba điểm \(A,B,C\) thẳng hàng nếu \(\overrightarrow {AB}  = k\overrightarrow {AC} \).

- Hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng nếu tồn tại số \(k > 0\) sao cho \(\overrightarrow {AB}  = k\overrightarrow {AC} \).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {1;2} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( { - 3; - 6} \right)\).

Dễ thấy \(\overrightarrow {AB}  =  - \dfrac{1}{3}\overrightarrow {AC} \) nên hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) ngược hướng, suy ra \(A\) nằm giữa \(B\) và \(C\).

Do đó các đáp án A, C, D đều sai.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close