Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.81 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

C. \(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {BO} \)

D. \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình, nhận xét tính đúng sai của mỗi đáp án và kết luận.

Sử dụng các quy tắc cộng, trừ véc tơ và quy tắc hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) đúng theo quy tắc hình bình hành.

Đáp án B: \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \) đúng theo quy tắc trừ.

Đáp án C: Sai do hai véc tơ \(\overrightarrow {AO} \) và \(\overrightarrow {BO} \) không cùng phương.

Đáp án D: \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CO}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \) nên D đúng.

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.82 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.82 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.83 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.83 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC,E là điểm trên cạnh BC sao cho BE = 1/4BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.84 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.84 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, M là một điểm tùy ý. Điểm G là trọng tâm tam giác ABC nếu:..

 • Bài 1.85 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.85 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm A,B. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB nếu:...

 • Bài 1.86 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.86 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm không thẳng hàng A,B,C. Điểm D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABDC khi và chỉ khi:...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài