Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.81 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\) tâm \(O\). Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \)

C. \(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {BO} \)

D. \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình, nhận xét tính đúng sai của mỗi đáp án và kết luận.

Sử dụng các quy tắc cộng, trừ véc tơ và quy tắc hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \) đúng theo quy tắc hình bình hành.

Đáp án B: \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {DB} \) đúng theo quy tắc trừ.

Đáp án C: Sai do hai véc tơ \(\overrightarrow {AO} \) và \(\overrightarrow {BO} \) không cùng phương.

Đáp án D: \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CO}  + \overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {CB} \) nên D đúng.

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải