Bài 1.85 trang 48 SBT hình học 10

Giải bài 1.85 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho hai điểm A,B. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB nếu:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm \(A,B\). Điểm \(M\) thuộc đoạn thẳng \(AB\) nếu:

A. \(\dfrac{2}{3}\overrightarrow {MA}  + \dfrac{1}{3}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

B. \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

C. \(\overrightarrow {AM}  = 0,72\overrightarrow {AB} \)

D. \( - 3\overrightarrow {MA}  + \dfrac{3}{4}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)

Hãy chọn khẳng định sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm \(M\) thuộc đoạn thẳng \(AB\) nếu các véc tơ \(\overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {MB} \) ngược hướng.

Lời giải chi tiết

+) Đáp án A: \(\dfrac{2}{3}\overrightarrow {MA}  + \dfrac{1}{3}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {MA}  =  - \dfrac{1}{2}\overrightarrow {MB} \) hay hai véc tơ \(\overrightarrow {MA} \) và \(\overrightarrow {MB} \) ngược hướng nên \(M\) thuộc đoạn \(AB\).

+) Đáp án B: \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \) hay \(M\) là trung điểm của \(AB\) nên \(M\) thuộc đoạn \(AB\).

+) Đáp án C: \(\overrightarrow {AM}  = 0,72\overrightarrow {AB} \) \( \Leftrightarrow \overrightarrow {AM}  = 0,72\left( {\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {MB} } \right)\) \( \Leftrightarrow 0,28\overrightarrow {AM}  = 0,72\overrightarrow {MB} \) \( \Leftrightarrow  - 0,28\overrightarrow {MA}  = 0,72\overrightarrow {MB} \) nên hai véc tơ \(\overrightarrow {MA} \) và \(\overrightarrow {MB} \) ngược hướng nên \(M\) thuộc đoạn \(AB\).

+) Đáp án D: \( - 3\overrightarrow {MA}  + \dfrac{3}{4}\overrightarrow {MB}  = \overrightarrow 0 \)\( \Leftrightarrow \overrightarrow {MA}  = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {MB} \) nên hai véc tơ \(\overrightarrow {MA} \) và \(\overrightarrow {MB} \) cùng hướng hay \(M\) nằm ngoài đoạn thẳng \(AB\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.86 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.86 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm không thẳng hàng A,B,C. Điểm D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABDC khi và chỉ khi:...

 • Bài 1.87 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.87 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho A(- 1;0), B(0;5), (C(3;1), (D(1; - 5) và M là một điểm tùy ý. Tọa độ điểm G có tính chất ...

 • Bài 1.88 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.88 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho a = ( {1;2} ), b = ( {2;3} ), c = ( { - 6; - 10} ). Hãy chọn khẳng định đúng...

 • Bài 1.89 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.89 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho ba điểm A(0;3), B(1;5), C(- 3; - 3). Chọn khẳng định đúng...

 • Bài 1.90 trang 48 SBT hình học 10

  Giải bài 1.90 trang 48 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC có A(1; - 3), B(2;5), C(0;7). Trọng tâm của tam giác ABC là điểm có tọa độ:..

Quảng cáo
list
close
Gửi bài