Bài 1.80 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.80 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều \(ABC\). Hãy chọn đẳng thức đúng.

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \)

B. \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow 0 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tam giác đều, định nghĩa véc tơ bằng nhau, độ dài véc tơ để nhận xét.

Lời giải chi tiết

Đáp án A: sai vì hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) không cùng phương nên không bằng nhau.

Đáp án B: đúng vì \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) bằng cạnh của tam giác.

Đáp án C: Sai vì \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Đáp án D: \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {BC}  \ne \overrightarrow 0 \) vì \(\overrightarrow {AB}  \ne \overrightarrow {BC} \).

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài