Bài 18 trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 18 trang 65 sách bài tập toán 9. Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau: 

LG a

Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\);

Phương pháp giải:

Đường thẳng \(y = ax + b\) \((a \ne 0)\) và \(y = a'x + b'\) \((a' \ne 0)\) 

+) Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a';b \ne b'\)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị của hàm số  \(y = ax + 3\) song song với đường thẳng \(y =  - 2x\) nên \(a = -2\)

Vậy hệ số a của hàm số là: \(a=-2\)

LG b

Khi \(x = 1 + \sqrt 2\) thì \(y = 2 + \sqrt 2 \). 

Phương pháp giải:

Thay các giá trị \(x;y\) vào hàm số để tìm \(a.\)

Lời giải chi tiết:

Khi \(x = 1 + \sqrt 2 \) thì \(y = 2 + \sqrt 2 \)

Ta có:

\(\eqalign{
& 2 + \sqrt 2 = a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) + 3 \cr 
& \Leftrightarrow a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) = \sqrt 2 - 1 \cr 
& \Leftrightarrow a = {{\sqrt 2 - 1} \over {\sqrt 2 + 1}} \cr 
& \Leftrightarrow a = {{{{\left( {\sqrt 2 - 1} \right)}^2}} \over {\left( {\sqrt 2 + 1} \right)\left( {\sqrt 2 - 1} \right)}} \cr 
& \Leftrightarrow a = {{2 - 2\sqrt 2 + 1} \over {2 - 1}} = 3 - 2\sqrt 2 \cr} \)     

Vậy hệ số \(a\) của hàm số là: \(a = 3 - 2\sqrt 2 \)

Loigiaihay.com

 • Bài 19 trang 65 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 19 trang 65 sách bài tập toán 9. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

 • Bài 20 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 20 trang 66 sách bài tập toán 9. Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1...

 • Bài 21 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 21 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.

 • Bài 22 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 22 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:

 • Bài 23 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 23 trang 66 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;2) , B(3;4)...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài