Bài 22 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 22 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:

Quảng cáo

Đề bài

Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:

a) Đi qua điểm \(A(3;2)\) ;  

b) Có hệ số \(a\) bằng \(\sqrt 3 \) ;

c)  Song song với đường thẳng \(y =3x + 1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ có dạng \(y = ax\)

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc đồ thị hàm số  \(y = ax + b\) khi và chỉ khi \(y_0 = ax_0 + b\).

- Hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a';b \ne b'\).

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ có dạng \(y = ax\)

a) Đồ thị hàm số \(y = ax\)  đi qua điểm \(A(3;2)\) nên tọa độ A nghiệm đúng phương trình hàm số.

Ta có: \(2 = a.3 \Leftrightarrow a = \dfrac{2 }{ 3}\)

Vậy hàm số đã cho là \(y = \dfrac{2 }{ 3}x\).

b) Vì \(a = \sqrt 3 \) nên ta có hàm số cần tìm là: \(y = \sqrt 3 x\)

c) Đồ thị hàm số \(y = ax\) song song với đường thẳng \(y = 3x + 1\) nên hệ số \(a = 3.\)

Vậy hàm số đã cho là \(y = 3x.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close