Bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 4.1 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 9. Đường thẳng y = kx +1/2 song song với đường thẳng ....

Quảng cáo

Đề bài

Đường thẳng  \(y = kx + \dfrac{1}{2}\) song song với đường thẳng \(y = \dfrac{2}{3} - \dfrac{{5x}}{7}\) khi \(k\) có giá trị là:  

(A) \(\dfrac{2}{3}\);                  (B) \(5\);

(C)  \(\dfrac{5}{7}\);                 (D)  \(-\dfrac{5}{7}\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng \(y = ax + b\) và \(y = a'x + b'\) song song với nhau khi và chỉ khi \(a = a';b \ne b'\).

Lời giải chi tiết

Để đường thẳng  \(y = kx + \dfrac{1}{2}\) song song với đường thẳng \(y = \dfrac{2}{3} - \dfrac{{5x}}{7}= - \dfrac{{5}}{7}x+\dfrac{2}{3}\) thì \(k = -\dfrac{5}{7}\).

Vậy đáp án (D).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close