Bài 20 trang 66 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 20 trang 66 sách bài tập toán 9. Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hệ số \(a\) của hàm số \(y = ax + 1\) biết rằng khi \(x = 1 + \sqrt 2\) thì \(y = 3 + \sqrt 2 \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc đồ thị \(y = ax + b\) khi \({y_0} = a{x_0} + b\).

Lời giải chi tiết

Khi \(x = 1 + \sqrt 2 \) thì hàm số \(y = ax + 1\) có giá trị bằng \(3 + \sqrt 2 \) nên ta có:

\(3 + \sqrt 2  = a\left( {1 + \sqrt 2 } \right)+1\)\( \Leftrightarrow a\left( {1 + \sqrt 2 } \right) = 2 + \sqrt 2 \) 

\(\Leftrightarrow a = \dfrac{{2 + \sqrt 2 }}{{1 + \sqrt 2 }}\)\( = \dfrac{{\sqrt 2 \left( {1 + \sqrt 2 } \right)}}{{1 + \sqrt 2 }} = \sqrt 2 \)                       

Vậy \(a = \sqrt 2 \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài