Bài 19 trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 19 trang 65 sách bài tập toán 9. Biết rằng với x = 4 thì hàm số y = 2x + b có giá trị 5.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Biết rằng với \(x = 4\) thì hàm số \(y = 2x + b\) có giá trị \(5.\)

LG a

Tìm \(b;\) 

Phương pháp giải:

Điểm \(M({x_0};{y_0})\) thuộc đường thẳng \(y=ax+b\) khi và chỉ khi \(y_0 = ax_0 + b\).

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 4\) thì hàm số \(y = 2x + b\) có giá trị là \(5\) , ta có:

\(5 = 2.4 + b \Leftrightarrow b = 5 - 8 \Leftrightarrow b =  - 3\)

LG b

Vẽ đồ thị của hàm số ứng với giá trị của b tìm được ở câu a). 

Phương pháp giải:

Đồ thị của hàm số  \(y = ax + b\) \((a \ne 0)\) là đường thẳng cắt trục hoành tại \(B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)\) và cắt trục tung tại \(A\left( {0;b} \right)\).

Lời giải chi tiết:

Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x - 3\)

Cho \(x = 0\) thì \(y = -3\) . Ta có điểm \((0;-3)\)

Cho \(y = 0\) thì \(x = 1,5.\) Ta có điểm \((1,5;0)\)

Đồ thị của hàm số \(y = 2x - 3\) là đường thẳng đi qua hai điểm \((0;-3)\) và \((1,5;0)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 20 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 20 trang 66 sách bài tập toán 9. Tìm hệ số a của hàm số y = ax + 1...

 • Bài 21 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 21 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số y = ax + b biết đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2.

 • Bài 22 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 22 trang 66 sách bài tập toán 9. Xác định hàm số trong mỗi trường hợp sau, biết đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ:

 • Bài 23 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 23 trang 66 sách bài tập toán 9. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(1;2) , B(3;4)...

 • Bài 24 trang 66 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 24 trang 66 sách bài tập toán 9. Cho đường thẳng y = (k + 1)x + k. Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài