Bài 1.8 trang 21 SBT hình học 10

Giải bài 1.8 trang 21 sách bài tập hình học 10. Cho năm điểm A, B, C, D và E...

Quảng cáo

Đề bài

Cho năm điểm \(A, B, C, D\) và \(E\). Hãy xác định tổng \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc ba điểm \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE} \)\( = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DE} \) \( = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DE}  = \overrightarrow {AE} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close