Bài 1.79 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.79 trang 47 sách bài tập hình học 10. Véc tơ tổng MN+ PQ+RN+NP+QR bằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Véc tơ tổng \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RN}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {QR} \) bằng:

A. \(\overrightarrow {MR} \)            B. \(\overrightarrow {MN} \)

C. \(\overrightarrow {PR} \)             D. \(\overrightarrow {MP} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc cộng \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AC} \).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RN}  + \overrightarrow {NP}  + \overrightarrow {QR} \)\( = \left( {\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {NP} } \right) + \left( {\overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {QR} } \right) + \overrightarrow {RN} \) \( = \overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {PR}  + \overrightarrow {RN} \) \( = \overrightarrow {MR}  + \overrightarrow {RN}  = \overrightarrow {MN} \)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.80 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.80 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác đều ABC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.81 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.81 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:...

 • Bài 1.82 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.82 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.83 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.83 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC,E là điểm trên cạnh BC sao cho BE = 1/4BC. Hãy chọn đẳng thức đúng...

 • Bài 1.84 trang 47 SBT hình học 10

  Giải bài 1.84 trang 47 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC, I là trung điểm của BC, M là một điểm tùy ý. Điểm G là trọng tâm tam giác ABC nếu:..

Quảng cáo
list
close
Gửi bài