Bài 1.78 trang 47 SBT hình học 10

Giải bài 1.78 trang 47 sách bài tập hình học 10. Nếu a b là các véc tơ khác 0 và a là véc tơ đối của b thì chúng...

Quảng cáo

Đề bài

Nếu \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là các véc tơ khác \(\overrightarrow 0 \) và \(\overrightarrow a \) là véc tơ đối của \(\overrightarrow b \) thì chúng

A. cùng phương      B. cùng độ dài

C. ngược hướng      D. có chung điểm đầu

Hãy chọn khẳng định sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa véc tơ đối: Hai véc tơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.

Lời giải chi tiết

Hai véc tơ được gọi là đối nhau nếu chúng ngược hướng và cùng độ dài.

Do đó A, B, C đúng.

D sai vì chúng không cần phải có chung điểm đầu.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài