Giải bài 16,17,18,19,20 trang 147 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 147 Sách bài tập Sinh học 8. Nơi sản xuất tinh trùng là..(1)....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Nơi sản xuất tinh trùng là ...(1).... Nằm phía trên tinh hoàn là ...(2)... Tinh hoàn nằm trong ...(3).... Tinh trùng từ mào tinh hoàn theo ....(4).... đến chứa tại ....(5)....

A. ống dẫn trứng

B. bìu

C. tinh hoàn

D. bọng tinh (túi chứa tinh)

E. mào tinh

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nam

Lời giải:

Nơi sản xuất tinh trùng là tinh hoàn. Nằm phía trên tinh hoàn là mào tinh. Tinh hoàn nằm trong bìu. Tinh trùng từ mào tinh hoàn theo ống dẫn tinh đến chứa tại bọng tinh(túi chứa tinh).

Chọn 1-C; 2-E; 3-B; 4-A; 5-D

Câu 17

17.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Tinh hoàn

2. Ống dẫn tinh

3. Túi tinh

4. Tuyến tiền liệt

A. nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.  

B. nơi sản xuất tinh trùng.                   

C. dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.

D. tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

1...

2...

3...

4...

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nam

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Tinh hoàn

2. Ống dẫn tinh

3. Túi tinh

4. Tuyến tiền liệt

A. nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng.  

B. nơi sản xuất tinh trùng.                   

C. dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh.

D. tiết dịch hoà với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo thành tinh dịch.

1...B

2...C

3...A

4...D

Câu 18

18.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Kinh nguyệt

2. Ống dẫn nước tiểu

3. Tuyến tiền đình

4. Tử cung

A. ở nữ là một đường riêng biệt với âm đạo.

B. nơi trứng được chuyển xuống sau khi thụ tinh và làm tổ để phát triển thành thai.

C. hiện tượng bong lớp niêm mạc khi trứng không được thụ tinh.

D. tuyến tiết dịch nhờn bôi trơn âm đạo.

1...

2...

3...

4...

Phương pháp:

Xem lí thuyết Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Kinh nguyệt

2. Ống dẫn nước tiểu

3. Tuyến tiền đình

4. Tử cung

A. ở nữ là một đường riêng biệt với âm đạo.

B. nơi trứng được chuyển xuống sau khi thụ tinh và làm tổ để phát triển thành thai.

C. hiện tượng bong lớp niêm mạc khi trứng không được thụ tinh.

D. tuyến tiết dịch nhờn bôi trơn âm đạo.

1...C

2...A

3...D

4...B

 

Câu 19

19.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Thụ tinh

2. Thu thai

A. trứng đã được thụ tinh vừa di chuyển xuống tử cung vừa phân chia tạo thành phôi. Phôi chìm sâu vào lớp niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị dày, xốp và xung huyết để trứng đến làm tổ sau khi thụ tinh.

B. hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng để tạo thành hợp tử.

1...

2...

Phương pháp:

Xem lí thuyết Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai.

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Thụ tinh

2. Thu thai

A. trứng đã được thụ tinh vừa di chuyển xuống tử cung vừa phân chia tạo thành phôi. Phôi chìm sâu vào lớp niêm mạc tử cung đã được chuẩn bị dày, xốp và xung huyết để trứng đến làm tổ sau khi thụ tinh.

B. hiện tượng trứng kết hợp với tinh trùng để tạo thành hợp tử.

1...B

2...A

 

Câu 20

20.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Buồng trứng

2. Ống dẫn trứng

3. Sự rụng trứng

4. Thể vàng

A. nơi đón nhận trứng và thông với tử cung.

B. nơi sản xuất trứng.

C. hiện tượng bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài.

D. được hình thành sau khi rụng trứng nhưng sẽ bị thoái hoá nếu trứng không được thụ tinh.

1...

2...

3...

4...

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nữ

Lời giải:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Buồng trứng

2. Ống dẫn trứng

3. Sự rụng trứng

4. Thể vàng

A. nơi đón nhận trứng và thông với tử cung.

B. nơi sản xuất trứng.

C. hiện tượng bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài.

D. được hình thành sau khi rụng trứng nhưng sẽ bị thoái hoá nếu trứng không được thụ tinh.

1...B

2...A

3...C

4...D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 143
Gửi bài