Giải bài 1,2,3,4,5 trang 144 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 144 Sách bài tập Sinh học 8. Buồng trứng có chức năng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Buồng trứng có chức năng

A. Sản sinh ra giao tử cái.

B. Tiết ra hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục.

C. Kích thích tăng trưởng.

D. Cả A và B.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nữ

Lời giải:

Buồng trứng có chức năng sinh giao tử cái và tiết ra hoocmon sinh dục

Chọn D

Câu 2

2. Tinh hoàn có chức năng

A. Sản sinh ra giao tử đực.

B. Tiết ra hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục.

C. Kích thích tăng trưởng.

D. Cả A và B.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nam

Lời giải:

Tinh hoàn có chức năng

- Sản sinh ra giao tử đực.

- Tiết ra hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục.

Chọn D

Câu 3

3. Muốn tránh thai cần theo nguyên tắc

A. Ngăn trứng chín và rụng.

B. Không để trứng và tinh trùng gặp nhau.

C. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.

Lời giải:

Muốn tránh thai cần theo nguyên tắc

- Ngăn trứng chín và rụng.

- Không để trứng và tinh trùng gặp nhau.

- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

Chọn D

Câu 4

4. Tinh trùng có đặc điểm

A. Di chuyển nhờ đuôi.

B. Gồm đầu, cổ và đuôi dài.

C. Mang một trong hai nhiễm sắc thể giới tính khác nhau là X và Y.

D. Cả A, B, C

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nam

Lời giải:

Tinh trùng rất nhỏ (dài 0,06mm) gồm đầu, cổ và đuôi dài. Tinh trùng di chuyển nhờ đuôi. Tinh trùng có 2 loại: tinh trùng X và tinh trùng Y.

Chọn D

Câu 5

5. Tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y có đặc điểm

A. Nhỏ, nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ chết.

B. Kích thước lớn hơn, có sức sống cao.

C. Có cấu tạo phức tạp.

D. Cả A và C.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cơ quan sinh dục nam

Lời giải:

Tinh trùng Y nhỏ nhẹ, sức chịu đựng kém, dễ chết, tinh trùng X lớn hơn và có sức sống cao hơn tinh trùng Y.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 143
Gửi bài