Giải bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8. Dẫn truyền xung thần kinh là gì?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Dẫn truyền xung thần kinh là gì?

A. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

B. Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định trong cung phản xạ.

C. Là khả năng trả lời các kích thích của môi trường.

D. Là khả năng tiếp nhận các kích thích của môi trường.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo và chức năng Noron

Lời giải:

Dẫn truyền xung thần kinh là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân nơron và truyền đi dọc theo sợi trục.

Chọn B

Câu 17

17. Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?

A. Đều là phản xạ ở sinh vật.

B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường.

D. Cả B và C.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cung phản xạ

Lời giải:

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại=> là phản xạ

Hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại => cảm ứng ở thực vật

Cả hai đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

Chọn B

Câu 18

18. Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi các chất hữu cơ phức tạp trong thức ăn thành chất hữu cơ đơn giản ?

A. Hệ tiêu hoá.                  B. Hệ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.               D. Hệ bài tiết.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo cơ thế người

Lời giải:

Hệ cơ quan nào có vai trò biến đổi các chất hữu cơ phức tạp trong thức ăn thành chất hữu cơ đơn giản : Hệ tiêu hoá.  

Chọn A

Câu 19

19. Hệ cơ quan nào có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cơ quan trong cơ thể ?

A. Hệ tiêu hoá.                 B. Hệ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.             D. Hệ bài tiết.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo cơ thế người

Lời giải:

Hệ cơ quan nào có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cơ quan trong cơ thể : Hệ tuần hoàn.        

Chọn C

Câu 20

20. Hệ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản ?

A. Hệ sinh dục.                 B. Hộ hô hấp.

C. Hệ tuần hoàn.              D. Hệ bài tiết.

Phương pháp:

Xem lí thuyết Cấu tạo cơ thế người

Lời giải:

Hệ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản: Hệ sinh dục.       

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 7
Gửi bài