Bài 1.6 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.6 trang 10 sách bài tập hình học 10. Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt A, B và C trong các trường hợp sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định vị trí tương đối của ba điểm phân biệt \(A,B\) và \(C\). Trong các trường hợp sau:

LG a

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng, \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\);

Phương pháp giải:

Dựng hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng, \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\).

LG b

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) ngược hướng;

Phương pháp giải:

Dựng hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) ngược hướng thì điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(B\) và \(C\).

LG c

\(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng phương.

Phương pháp giải:

Dựng hình và nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Nếu \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng phương thì chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Trường hợp \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \) cùng hướng:

-Nếu \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| > \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì \(C\) nằm giữa \(A\) và \(B\).

-Nếu \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| < \left| {\overrightarrow {AC} } \right|\) thì \(B\) nằm giữa \(A\) và \(C\).

Trường hợp \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \)ngược hướng thì \(A\) nằm giữa \(B\) và \(C\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close