Bài 1.5 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.5 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tứ giác ABCD, chứng minh rằng ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tứ giác \(ABCD\), chứng minh rằng \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) thì \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét tính chất của tứ giác \(ABCD\) và từ đó suy ra kết luận.

Lời giải chi tiết

Tứ giác \(ABCD\) có \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) nên \(AB = DC\) và \(AB//DC\). Do đó \(ABCD\) là hình bình hành, suy ra \(\overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {BC} \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close