Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 10

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC. Các điểm M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Các điểm \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của các cạnh \(AB\) và \(AC\). So sánh độ dài của hai vec tơ \(\overrightarrow {NM} \) và \(\overrightarrow {BC} \). Vì sao có thể nói hai vec tơ này cùng phương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét các đoạn thẳng \(MN,BC\) dựa vào kiến thức đã biết, từ đó suy ra kết luận.

Lời giải chi tiết

Vì \(MN\) là đường trung bình của \(\Delta ABC\) nên \(MN//BC\;\) và \(MN = \dfrac{1}{2}BC\), hay \(\left| {\overrightarrow {MN} } \right| = \dfrac{1}{2}\left| {\overrightarrow {BC} } \right|\).

Vì \(MN//BC\) nên \(\overrightarrow {NM} \) và \(\overrightarrow {BC} \) cùng phương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close