Bài 1.50 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.50 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho ba tập hợp...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho ba tập hợp \(A,B,C\) biết \(A \cap B \cap C = \emptyset \). Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(A \cap B \subset C\)

B. \(A \cap C \subset B\)

C. \(B \cap C \subset A\)

D. \(A \cap B \cap C \subset A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A sai. Phản ví dụ:

\(A = \left\{ 1 \right\},B = \left\{ {1,2} \right\},C = \left\{ 3 \right\} \) \(\Rightarrow A \cap B \cap C = \emptyset \).

Tuy nhiên \(A \cap B = \left\{ 1 \right\} \not\subset C\)

Tương tự đáp án B,C sai.

Đáp án D đúng vì\(A \cap B \cap C = \emptyset  \subset A\)

Đáp án đúng D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải