Bài 1.50 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.50 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho ba tập hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba tập hợp \(A,B,C\) biết \(A \cap B \cap C = \emptyset \). Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau?

A. \(A \cap B \subset C\)

B. \(A \cap C \subset B\)

C. \(B \cap C \subset A\)

D. \(A \cap B \cap C \subset A\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về các phép toán tập hợp.

Lời giải chi tiết

Đáp án A sai. Phản ví dụ:

\(A = \left\{ 1 \right\},B = \left\{ {1,2} \right\},C = \left\{ 3 \right\} \) \(\Rightarrow A \cap B \cap C = \emptyset \).

Tuy nhiên \(A \cap B = \left\{ 1 \right\} \not\subset C\)

Tương tự đáp án B,C sai.

Đáp án D đúng vì\(A \cap B \cap C = \emptyset  \subset A\)

Đáp án đúng D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close