Bài 1.49 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.49 trang 19 sách bài tập đại số 10. Giả sử A, B là hai tập hợp...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Giả sử A, B là hai tập hợp, \(A \subset B\) và \(x \in B\). Mệnh đề nào là sai trong các mệnh đề sau?

A. \(x \in A \Rightarrow x \in A \cap B\)

B. \(x \in B\backslash A \Rightarrow x \in A\)

C. \(x \in A\backslash B \Rightarrow x \in A\)

D. \(x \in A\backslash B \Rightarrow x \in A\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về mệnh đề và các phép toán tập hợp đề giải bài tập.

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Lời giải chi tiết

Mệnh đề A là mệnh đề đúng vì \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{A \subset B}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \in B}\end{array}} \right. \Rightarrow x \in A \cap B\)

Mệnh đề B sai vì \(x \in B\backslash A \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in A\) là sai.

Mệnh đề C, D đúng vì \(x \in A\backslash B\) sai (do \(x \in B\) )

Đáp án đúng B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài