Bài 1.49 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.49 trang 19 sách bài tập đại số 10. Giả sử A, B là hai tập hợp...

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử A, B là hai tập hợp, \(A \subset B\) và \(x \in B\). Mệnh đề nào là sai trong các mệnh đề sau?

A. \(x \in A \Rightarrow x \in A \cap B\)

B. \(x \in B\backslash A \Rightarrow x \in A\)

C. \(x \in A\backslash B \Rightarrow x \in A\)

D. \(x \in A\backslash B \Rightarrow x \in A\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về mệnh đề và các phép toán tập hợp đề giải bài tập.

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) sai khi \(P\) đúng và \(Q\) sai (trong mọi trường hợp khác \(P \Rightarrow Q\) đều đúng)

Lời giải chi tiết

Mệnh đề A là mệnh đề đúng vì \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{A \subset B}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \in A}\\{x \in B}\end{array}} \right. \Rightarrow x \in A \cap B\)

Mệnh đề B sai vì \(x \in B\backslash A \Rightarrow x \notin A \) Do đó khẳng định \(x \in B\backslash A\Rightarrow x \in A\) là sai.

Mệnh đề C, D đúng vì P (sai) \( \Rightarrow \) Q ( Mệnh đề P sai do \(x \in B\) )

Đáp án đúng B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close