Bài 1.48 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.48 trang 19 sách bài tập đại số 10. Cho...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(x \in \mathbb{R}\) và các mệnh đề \(P:x < 1,{\rm{ }}Q:{x^2} < 1\).  Mệnh đề nào là đúng trong các mệnh đề sau:

A. \(P\) là điều kiện đủ của \(Q\)

B. \(P\) là điều kiện cần của \(Q\)

C. \(P\) là điều kiện cần và đủ của \(Q\)

D. \(Q\) là điều kiện cần của \(P\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về mệnh đề kéo theo.

Lời giải chi tiết

Xét hai mệnh đề

\(P':x < 1 \Rightarrow {x^2} < 1\)

\(Q':{x^2} < 1 \Rightarrow x < 1\)

Mệnh đề \(P'\) là mệnh đề sai. Ví dụ: \(x =  - 3 < 1\) nhưng \({x^2} = 9 > 1\)

Mệnh đề \(Q'\) là mệnh đề đúng. Suy ra mệnh đề \(Q \Rightarrow P\) là mệnh đề đúng suy ra \(P\) là điều kiện cần của \(Q\), \(P \Rightarrow Q\) là mệnh đề sai.

Đáp án đúng B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close