Bài 1.47 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.47 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các tập hợp sau

LG a

\(( - 3;5] \cap Z\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

\(( - 3;5] \cap Z = {\rm{\{ }} - 2, - 1,0,1,2,3,4,5\} \);

LG b

\((1;2) \cap Z\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

\((1;2) \cap Z = \emptyset \)

LG c

\((1;2] \cap Z\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

\((1;2] \cap Z = {\rm{\{ }}2\} \);

LG d

\({\rm{[}}-3;5] \cap N\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

 \({\rm{[}}- 3;5] \cap N = {\rm{\{ }}0,1,2,3,4,5\} \);

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải