Bài 1.47 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.47 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các tập hợp sau

LG a

\(( - 3;5] \cap Z\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

\(( - 3;5] \cap Z = {\rm{\{ }} - 2, - 1,0,1,2,3,4,5\} \);

LG b

\((1;2) \cap Z\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

\((1;2) \cap Z = \emptyset \)

LG c

\((1;2] \cap Z\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

\((1;2] \cap Z = {\rm{\{ }}2\} \);

LG d

\({\rm{[}}-3;5] \cap N\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán tập hợp và liệt kê các phần tử của từng tập hợp

Lời giải chi tiết:

 \({\rm{[}}- 3;5] \cap N = {\rm{\{ }}0,1,2,3,4,5\} \);

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close