Bài 1.46 trang 19 SBT đại số 10

Giải bài 1.46 trang 19 sách bài tập đại số 10. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

LG a

 \(R\backslash ((0;1) \cup (2;3))\);

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

 \(R\backslash ((0;1) \cup (2;3)) \)

\(= ( - \infty ;0] \cup {\rm{[}}1;2] \cup {\rm{[}}3; + \infty )\);

LG b

\(R\backslash ((3;5) \cap (4;6))\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\left( {3;5} \right) \cap \left( {4;6} \right) = \left( {4;5} \right)\)

\(R\backslash ((3;5) \cap (4;6)) \) \( = R\backslash \left( {4;5} \right)\)

\(=( - \infty ;4] \cup {\rm{[}}5; + \infty )\)

LG c

\(( - 2;7)\backslash {\rm{[}}1;3{\rm{]}}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

\(( - 2;7)\backslash {\rm{[}}1;3{\rm{] = ( - 2;1)}} \cup {\rm{(3;7)}}\)

LG d

\(( - 1;2) \cup (3;5))\backslash (1;4)\)

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép toán và biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết:

\(( - 1;2) \cup (3;5))\backslash (1;4) \)

\(= ( - 1;1] \cup {\rm{[}}4;5)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close