Bài 1.38 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.38 trang 42 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ của các vec tơ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = (1; - 2),\overrightarrow b (0;3)\). Tìm tọa độ của các vec tơ \(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b ,\overrightarrow y  = \overrightarrow a  - \overrightarrow b ,\)\(\overrightarrow z  = 3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(k\overrightarrow a  \pm l\overrightarrow b  = \left( {kx \pm lx';ky \pm ly'} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b \) \( = \left( {1 + 0; - 2 + 3} \right) = \left( {1;1} \right)\).

\(\overrightarrow y  = \overrightarrow a  - \overrightarrow b \) \( = \left( {1 - 0; - 2 - 3} \right) = \left( {1; - 5} \right)\).

\(\overrightarrow z  = 3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \)\( = \left( {3.1 - 4.0;3.\left( { - 2} \right) - 4.3} \right)\)\( = \left( {3; - 18} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải