Bài 1.38 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.38 trang 42 sách bài tập hình học 10. Tìm tọa độ của các vec tơ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  = (1; - 2),\overrightarrow b (0;3)\). Tìm tọa độ của các vec tơ \(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b ,\overrightarrow y  = \overrightarrow a  - \overrightarrow b ,\)\(\overrightarrow z  = 3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức \(k\overrightarrow a  \pm l\overrightarrow b  = \left( {kx \pm lx';ky \pm ly'} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow x  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b \) \( = \left( {1 + 0; - 2 + 3} \right) = \left( {1;1} \right)\).

\(\overrightarrow y  = \overrightarrow a  - \overrightarrow b \) \( = \left( {1 - 0; - 2 - 3} \right) = \left( {1; - 5} \right)\).

\(\overrightarrow z  = 3\overrightarrow a  - 4\overrightarrow b \)\( = \left( {3.1 - 4.0;3.\left( { - 2} \right) - 4.3} \right)\)\( = \left( {3; - 18} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Gửi bài