Bài 1.43 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.43 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\). Biết \(A(2; - 3),B(4;5),C(0; - 1)\). Tính tọa độ của đỉnh \(D\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình và nhận xét các véc tơ bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {BA}  = ( - 2; - 8)\)            

\(\overrightarrow {CD}  = ({x_D};{y_D} + 1)\). Vì \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_D} =  - 2\\{y_D} + 1 =  - 8\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_D} =  - 2\\{y_D} =  - 9\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ đỉnh \(D( - 2; - 9)\).

Nhận xét: Ta có thể tính tọa độ đỉnh \(D\) dựa vào biểu thức \(\overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {BC} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải