Bài 1.43 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.43 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho hình bình hành ABCD...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\). Biết \(A(2; - 3),B(4;5),C(0; - 1)\). Tính tọa độ của đỉnh \(D\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình và nhận xét các véc tơ bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {BA}  = ( - 2; - 8)\)            

\(\overrightarrow {CD}  = ({x_D};{y_D} + 1)\). Vì \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \) nên \(\left\{ \begin{array}{l}{x_D} =  - 2\\{y_D} + 1 =  - 8\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_D} =  - 2\\{y_D} =  - 9\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ đỉnh \(D( - 2; - 9)\).

Nhận xét: Ta có thể tính tọa độ đỉnh \(D\) dựa vào biểu thức \(\overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {BC} \)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài