Bài 1.42 trang 42 SBT hình học 10

Giải bài 1.42 trang 42 sách bài tập hình học 10. Cho tam giác ABC...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\). Các điểm \(M(1;1),N(2;3),P(0; - 4)\) lần lượt là trung điểm các cạnh \(BC, CA, AB\). Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựng hình và nhận xét các véc tơ bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {MN}  = (1;2)\); \(\overrightarrow {PA}  = \left( {{x_A};{y_A} + 4} \right)\)

Vì \(\overrightarrow {PA}  = \overrightarrow {MN} \) suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}{x_A} = 1\\{y_A} + 4 = 2\end{array} \right.\)\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_A} = 1\\{y_A} =  - 2\end{array} \right.\)

Tương tự, ta tính được \(\left\{ \begin{array}{l}{x_B} =  - 1\\{y_B} =  - 6\end{array} \right.\)\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_C} = 3\\{y_C} = 8\end{array} \right.\)

Vậy tọa độ các đỉnh của tam giác là\(A(1; - 2),B( - 1; - 6),C(3;8)\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 4: Hệ trục tọa độ
Quảng cáo
list
close
Gửi bài