Bài 1.25 trang 31 SBT hình học 10

Giải bài 1.25 trang 31 sách bài tập hình học 10. Cho hai vec tơ không cùng phương...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai vec tơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Dựng các vec tơ:

LG a

\(2\overrightarrow a  + \overrightarrow b \);

Phương pháp giải:

Dựng các véc tơ ở mỗi biểu thức rồi thực hiện cộng, trừ các véc tơ thu được véc tơ tổng, hiệu.

Lời giải chi tiết:

LG b

\(\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b \);

Phương pháp giải:

Dựng các véc tơ ở mỗi biểu thức rồi thực hiện cộng, trừ các véc tơ thu được véc tơ tổng, hiệu.

Lời giải chi tiết:

\(\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b  = \overrightarrow a  + \left( { - 2\overrightarrow b } \right)\)

LG c

\( - \overrightarrow a  + \dfrac{1}{2}\overrightarrow b \).

Phương pháp giải:

Dựng các véc tơ ở mỗi biểu thức rồi thực hiện cộng, trừ các véc tơ thu được véc tơ tổng, hiệu.

Lời giải chi tiết:

\( - \overrightarrow a  + \dfrac{1}{2}\overrightarrow b  = \left( { - \overrightarrow a } \right) + \dfrac{1}{2}\overrightarrow b \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài