Câu C1 trang 107 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật.

Quảng cáo

Hãy viết công thức của định luật II Niu-tơn cho mỗi vật.

Giải :

Công thức định luật II khi chọn trục x’x theo chiều lực \(\overrightarrow F \)

\(\left\{ \matrix{  cho\,vật\,{m_1}:\,{m_1}a = F - T - {F_{ms1}} \hfill \cr  cho\,vật\,{m_2}\,:\,{m_2}a = {T'} - {F_{ms2}} \hfill \cr}  \right.\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài