Quảng cáo
 • pic

  Câu C1 trang 149 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Khi ta bước từ một thuyền nhỏ lên bờ thì thuyền lùi lại. Hãy giải thích.

 • pic

  Câu C2 trang 150 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Tại sao máy bay cánh quạt lại không thể coi là máy bay phản lực?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Hai xe lăn có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1=2m/s và v2=0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc.

 • pic

  Bài 2 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một tên lửa có khối lượng tổng cộng M = 10 t đang bay với vận tốc V=200m/s đối với Trái Đất thì phụt ra phía sau (tức thời) khối lượng khí m=2t với vận tốc v=500m/s đối với tên lửa .

 • pic

  Bài 3 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Một viên đạn có khối lượng m=2kg khi bay đến điểm cao nhất của quỹ đạo parabol với vận tốc v=200m/s theo phương nằm ngang thì nổ thành hai mảnh. Một mảnh có khối lượng m1=1,5kg văng thẳng đứng xuống dưới với vận tốc v1 cũng bằng 200m/s.

Gửi bài Gửi bài