Bài 1 trang 153 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Hai xe lăn có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1=2m/s và v2=0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc.

Quảng cáo

Đề bài

Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1=300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1=2m/s và v2=0,8m/s. Sau khi va chạm, hai xe dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Tìm độ lớn và chiều của vận tốc này. Bỏ qua mọi lực cản.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Mặt phẳng ngang, không ma sát nên hệ hai xe lăn là kín. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

\(({m_1} + {m_2})\overrightarrow v  = {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  \)

\(\Rightarrow \overrightarrow v  = {{{m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}} } \over {{m_1} + {m_2}}}(1)\)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của xe 1 thì (1)

\( \Rightarrow v = {{{m_1}{v_1} - {m_2}{v_2}} \over {{m_1} + {m_2}}} = {{0,3.2 - 2.0,8} \over {0,3 + 2}} \approx  - 0,43(m/s)\)

Sau va chạm 2 xe chuyển động cùng chiều xe 2 (trước va chạm) với tốc độ 0,43(m/s).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close