Quảng cáo
 • pic

  Câu C1 trang 188 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Từ định nghĩa II Kê-ple, hãy suy nghĩ ra hệ quả : Khi đi gần Mặt Trời, hành tinh có tốc độ lớn; khi đi xa Mặt Trời, hành tinh có tốc độ nhỏ.

 • pic

  Câu C2 trang 189 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất từ bán kính quỹ đạo (coi là tròn) của Mặt Trăng và chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 192 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Trong hệ quy chiếu nhật tâm, tâm của Trái Đất khi quay quanh Mặt Trời vẽ một quỹ đạo gần có bán kính trung bình bằng 150 triệu km.

 • pic

  Bài 2 trang 192 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Từ định luật III Kê-ple, hãy suy ra hệ quả: Bình phương của vận tốc của một hành tinh tại vị trí trên quỹ đạo thì tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ hành tinh đó đến Mặt Trời.

 • pic

  Bài 3 trang 192 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

  Tìm khối lượng của Trái Đất, biết khoảng cách Trái Đất-Mặt Trăng r=384000km và chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất T=27,5 ngày.

Gửi bài Gửi bài