Câu C2 trang 189 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất từ bán kính quỹ đạo (coi là tròn) của Mặt Trăng và chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Quảng cáo

Đề bài

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất. Hãy thiết lập công thức tính khối lượng của Trái Đất từ bán kính quỹ đạo (coi là tròn) của Mặt Trăng và chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ lời giải bài tập vận dụng 2, ta cũng thiết lập được công thức tương tự:

MĐ = \({{4{\pi ^2}{r^3}} \over {G{T^2}}}\)

Với : r: bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng quanh Trái Đất  

         T: chu kì quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close