Quảng cáo
 • Bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một ô tô chạy trên đường thẳng , lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 20 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

  Để kiểm tra xem đồng hồ chạy có chính xác không, người ta lái xe giữ nguyên vận tốc, một khách hàng trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe đi qua hai cột số bên đường cách nhau 3 km trong khoảng thời gian 2 min 10 s. Hỏi số chỉ của tốc kế có chính xác không ?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo