Bài 1 trang 20 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một ô tô chạy trên đường thẳng , lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km

Quảng cáo

Đề bài

Một ô tô chạy trên đường thẳng, lần lượt đi qua bốn điểm liên tiếp A, B, C, D cách đều nhau một khoảng 12km. Xe đi đoạn AB hết 20 min, đoạn BC hết 30 min, đoạn CD hết 20 min. Tính vận tốc trung bình trên mỗi đường AB, BC, CD  và trên cả quãng đường AD. Có thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ  khi ở A, xe ở vị trí nào không ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vận tốc trung bình trên đoạn :

\(\eqalign{& AB:\,{v_{AB}} = {{12} \over {{1 \over 3}}} = 36\left( {km/h} \right)  \cr& BC:\,{v_{BC}} = {{12} \over {0,5}} = 24(km/h)  \cr& CD\,:\,{v_{CD}} = {{12} \over {{1 \over 3}}} = 36(km/h)  \cr& AD\,:{v_{AD}} = {{3.12} \over {{1 \over 3} + {1 \over 2} + {1 \over 3}}} = 30,86(km/h) \cr} \)

Không thể biết chắc chắn sau 40 min kể từ khi ở A, xe ở vị trí nào.

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 20 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

    Để kiểm tra xem đồng hồ chạy có chính xác không, người ta lái xe giữ nguyên vận tốc, một khách hàng trên xe nhìn đồng hồ và thấy xe đi qua hai cột số bên đường cách nhau 3 km trong khoảng thời gian 2 min 10 s. Hỏi số chỉ của tốc kế có chính xác không ?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close