Quảng cáo
 • pic

  Câu C1 trang 125 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

  Trọng tâm O của vòng nhẫn ở đâu ?

 • pic

  Bài 1 trang 126 SGK Vật lý 10 Nâng cao

  Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên cùng một vật rắn là cân bằng ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 126 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một quả cầu có trọng lượng P = 40 N được treo vào tường nhờ một sợi dây hợp với mặt tường một góc . Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc giữa quả cầu và tường. Hãy xác định lực căng của dây và phản lực của tường tác dụng lên quả cầu (Hình 27.7).

 • pic

  Bài 3 trang 126 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một ngọn đèn có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất 8 N.

Gửi bài Gửi bài