Quảng cáo
 • pic

  Câu C1 trang 130 SGK Vật Lý 10 Nâng cao

  Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên thanh sắt nằm cân bằng trên giá đỡ Hình 28.5.

 • pic

  Bài 1 trang 131 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy xác định trọng tâm của một bản mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dài 12 cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một mẩu hình vuông có cạnh 3 cm (Hình 28.10).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 131 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

  Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A một khoảng là 2,4 m và cách điểm tựa B là 1,2 m (Hình 28.11). Hãy xác định các lực mà tấm ván tác dụng lên hai bờ mương.

 • pic

  Bài 3 trang 131 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một người gánh hai thúng, một thúng gạo nặng 300 N, một thúng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1,5m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu một lực bao nhiêu ? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Gửi bài Gửi bài